För dig som medlem i Sättra samfällighet område GA:1

Poolanläggning

Vid Byhusvägen finns ett poolområde med vuxenpool och barnpool samt en anläggning med herr- och dambastu/duschar som ägs av Sättra samfällighets G1 medlemmar. G1 medlemmarna har fri tillgång till anläggningen. (Våra G1 medlemmar betalar 1 300 kr/år)

Här har t ex sommarboenden som inte har egen dusch, möjlighet att nyttja faciliteterna dagligen under sommarsäsongen. Under övriga året (mitten augusti-mitten juni) är bastu samt duschar öppna på lördagar. Läs mer under ”Aktiviteter i området”)

 

Poolanläggningen är öppen på sommaren. Bastun/duschar är öppna lördagar året om.

Sommarvatten

Sommarvatten framdraget till din tomtgräns
G1 medlemmar har sommarvatten draget fram till tomtgränsen. Tillgång till sommarvatten har du normalt från maj-oktober. Sommarvattnet är påslaget 06-21 varje dag under sommarperioden, detta för att brunns-hålen ska hinna återfylla sig och det ska räcka till alla.

Vattensystemet är anpassat till högst 300 liter per dygn och fastighet.

Vattnet är ej avsett för vattning av gräsmattor, biltvätt eller fyllning av privata badpooler.

För anslutning efter föreningens ståndare (från den kran som finns vid din tomtgräns) ansvarar fastighetsägare själv. Om du har kopplat sommarvatten vidare från föreningens tappkran in på tomten/fastigheten är du skyldig att vara ansluten med en fungerande avstängningskran. Om denna inte fungerar riskerar vi driftsäkerheten för övriga medlemmar.

Om du saknar eller har en trasig kran kan föreningen förmedla kontakt till rörmokare. Kostnad för byte är något som medlemmar själva står för. Kostnad för detta är ca 3 700kr. Kostnad för plombering ca 2 000kr.

Viktigt att veta för dig med egen brunn
Föreningen arbetar hårt för att säkerställa sommarvatten med bra kvalitet. Om du har kopplat samman sommarvattnet med egen brunn är det absolut nödvändigt att du installerar en backventil så att det egna brunnsvattnet inte kommer ut i sommarvattnet. Det är en viktig åtgärd för att skydda systemet så att det inte kopplas samman med din egna brunn. Detta för att inte riskera att någon enskild brunn sprider t ex bakteriell tillväxt i ledningsnätet.

ÖPPNA och STÄNG kranen för sommarvattnet vid tomtgränsen på hösten!
När vattnet är avstängt för säsongen önskar vi att samtliga medlemmar öppnar sina kranar kortvarigt för att släppa ut eventuellt vatten som riskerar att frysa sönder kranar och övriga komponenter.

Observera att kranen måste stängas efteråt eller i god tid inför påslag på våren.

Dricksvatten under vinterperioden
När sommarvattnet är avstängt finns vatten att hämta från tappkran vid poolhuset.

 

Trädfällning

Trädfällning på föreningens mark
Trädfällning på föreningens mark får endast ske i samråd med skogsansvarig i styrelsen som ska ge sitt skriftliga godkännande. Trädfällning ska ske av certifierad skogsarbetare, godkänd firma eller av styrelsen utsedda personer. Den som begär trädfällning är ansvarig för att ta om hand ved och ris.
Debitering: 200kr/träd. Om träd behövs ta ner p g a säkerhetsrisk, bekostar samfälligheten detta.

Om träd tas ned på föreningens mark utan godkännande av styrelsen/skogsansvarig debiteras en straffavgift om 700 kr.

Träd vid elledningar – tag kontakt med Vattenfall.

Träd i vägområdet i anslutning till din tomt
Vägområdet avseende båda sidor av dikesrenarna ska, enligt ordningsreglerna, hållas rent från vegetation av tomtägaren. Om en tidigare tomtägare inte röjt enligt ordningsreglerna eller medvetet skapat insynsskydd, kan det vara aktuellt med trädfällning på initiativ av nuvarande tomtägare eller av föreningen. I så fall utförs trädfällningen av tomtägaren på dennes bekostnad.

Om tomtägaren inte tar initiativ till detta och träd medför trafikhinder eller hinder för vattenavrinning, utförs fällningen av föreningen på tomtägarens bekostnad.

Vägområde utan anslutning till tomt och skogsmarken
Trädfällning utförs vid trafikfara eller då träd på grund av ålder eller storm riskerar att falla in på väg eller tomter. Trädfällningen utförs och bekostas av föreningen.

Dock det finns tillfällen då föreningen saknar intresse av att fällningen utförs, t ex när tomtägaren vill ha ett ökat ljus- och solinsläpp på tomten. Ett annat exempel är när tomtägaren i motsats till föreningen bedömer att det finns risk för att träd på grund av storm eller ålder faller på tomtens byggnader. I dessa fall utförs fällningen av föreningen men bekostas av tomtägaren.

Stormfällda träd
Stormfällda träd får man ta om hand om utan godkännande.