Följande gäller för medlemmar i både GA:1 samt GA:2

Anslagstavlor
Det finns 7 stycken i området.

Bastu att hyra
Bastun är öppen lördagar mellan kl 16:00-20:00 under vintersäsongen.

Under sommarsäsongen är anläggningen öppen 11.00-18.00 dagligen. (Ungefär när skolans vårtermin slutar och höstterminen börjar)

Övriga tider kan medlemmar hyra bastu/dusch-anläggningen.

Kostnad: 400 kr per tillfälle. För att hyra bastun - se här

Brevlådor
Det finns 6 brevlådeställ i området. Vid Norrsjövägen/Byhusvägen finns föreningslåda. Märk din brevlåda och fastighet tydligt.

Eldningsförbud
Mellan 1/4 och 30/9 råder eldningsförbud. Även eldning i tunna är förbjudet. Detta då vårt område är detaljplanerat och då gäller tuffare regler än utanför detaljplanerat område.

Hantering av ris - grövre ris och stam av träd - ändrad plats, se nyhet med information från styrelsen - mars (20230324)
Om du har ris som du vill bli av med kan detta läggas i Gräsdalen, se karta nedan. Det är viktigt att följa var och vad du som kan läggas där. Endast grövre ris och stam av träd. Trädgårdsavfall får man kompostera på egen tomt.

På HÖGER sida kan man lägga ris, se skyltar var du kan lägga riset. Du får INTE lägga ris på den gamla platsen på vänster sida. (Allt ris måste torka ordentligt, annars är det risk för brand).

Den nya platsen gör det möjligt för lastbilar att ta sig runt på ett smidigt sätt. Obs! endast grenar /kvistar EJ jord, då vägrar de att flisa. Ris kan läggas upp till 4 meter högt. Se bild nedan.

Mellan dessa stolpar kan du lägga riset, se karta.

 

Hjärtstarter
Denna hittar du i vita skåpet vid entrén till poolen.

Lada med möjlighet till förvaring
Föreningen äger en lada (högst uppe i backen till vänster efter ån) där det finns möjlighet finns att hyra uppställningsplats för bil, husvagn, mc etc säsongsvis i föreningens lada – kontaktperson – se här.

Markarbete på samfällighetens mark
Innan arbete påbörjas ska blankett för markarbete alltid fyllas i och godkännas av relevant styrelseledamot. Vid grävning ska man också kontakta ledningskollen https://www.ledningskollen.se/ för att säkerställa att inga ledningar grävs sönder. Här hittar du länk till mall för markarbete. (ska läggas till inom kort)

Parkeringar
Normalt får parkering endast ske på egen tomt. Parkeringsförbud gäller längs med våra vägar. Kortvarig parkering, 3 timmar, får ske på områdets gemensamma parkeringar. Fr o m september 2022 hanterar Aimo Parkering övervakning av parkering åt föreningen.

Slamtömning
Slamtömning är obligatorisk och sker normalt av en entreprenör utsedd av Norrtälje Kommun. Schemalagd tömning (mot kostnad) sker vecka 16-17 samt vecka 42-43. Övrig tömning görs på avrop mot särskild avgift.

Släpkärra att hyra
Föreningen äger en släpkärra utrustad med gallerväggar som föreningens medlemmar kan hyra. Släpkärran kan hyras från 15 april t o m 31 oktober (dvs ej vid vinterväglag)
Kostnad: 300 kr per dygn. Se här för att hyra släpkärran.

Störande ljud
Mellan kl 22-07 bör man undvika störande aktiviteter som t ex bullriga maskiner eller högljudd musik.

Ängar och diken
Ängar och diken slås 1gg/år och tidigast 1/7. Detta för att bevara mångfalden.

Årsmöte. Se anslagstavla vid poolen samt hemsida för datum, tid och plats.