Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
Via formulär

Ordförande
Claes Cederqvist
​​Tel: 0736-548 341
Ansvarsområden:
Avtal



Ledamot
Susanne Louch Gergeo
Ansvarsområden:
Kassör, bistår vattenansvarig administrativt 



Ledamot
Peter W. Eriksson
Tel: 0707-92 39 49
Ansvarsområden:
Skog och markrelateterade ärenden

 

Ledamot 
Mark Öberg
Tel: 0768-81 06 00
Ansvarsområden:
Vägar, hyra släpkärra / plats i lada​n



Ledamot 
Slobodan Zdravkovic
Tel: 070-791 01 04
Ansvarsområden:
Pool/bastu



Ledamot
Pierre Cichini
Tel: 0700-544 378
Ansvarsområden:
Sommarvatten



Ledamot
Eija Engborg
Ansvarsområden:
Sekreterare och web



Ledamot
Caroline Randquist
Ansvarsområden:
Aktiviteter