Att bo i Samfällighet

En samfällighetsförening bildas när länsstyrelsen anser att ett område behöver en sådan. Enligt lag är det tvingande att ingå i samfälligheten om man bor i ett sådant område. Syftet med samfälligheten är att praktiskt ansvara för det som är gemensamt för bostadsområdet t.ex. skötsel av grönytor, parkeringar, snöröjning, belysning mm.

Läs mer hos Villaägarna