Sättra samfällighet

Sättra Samfällighetsförening

Sättra samfällighetsförening, som alla fastighetsägare inom vårt område enligt lag är skyldiga att vara medlemmar i, bildades 1973. Föreningens område består av en yta på cirka 1,5 km² varav tomterna uppgår till ca 25%. Sättra samfällighet förvaltar två områden; Riala Sättra GA:l och GA:2 med 213 medlemmar med såväl sommar- som åretruntboende. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet i område GA:1 eller GA:2.

Område GA:1
Område GA:1 består av 199 nyare fastigheter. Medlemmarna från dessa fastigheter s k G1 medlemmar har del i, samt förvaltar och underhåller samfällighetens områden och byggnader såsom bastu- och poolanläggning, sommarvattenanläggning, skogar, vägar och ängar. Läs mer här om du är medlem i område GA:1 

Område GA:2
Område GA:2 består av 14 äldre fastigheter som fanns innan samfälligheten uppfördes. Medlemmarna från dessa fastigheter är endast medlemmar i vägföreningen s k G2 medlemmar. Fastigheterna är belägna främst i början av byn kring Per Jans Backe, Sättra Gårdsväg, Byhusvägen samt 3 fastigheter på Norrsjövägen. 

Norrsjöns Vägförening
Denna samfällighetsförening är en separat förening. Denna förening är markerad med blå text i nedanstående karta. Fastigheter här är således inte medlemmar i Sättra Samfällighetsförening.

 

Karta över området. GA:1 och GA:2 område: svartmarkerad text.

Norrsjöns vägförening: blåmarkerad text

 

Medlemsavgifter – Ägarbyten – Adressändringar – Föreningens adress

 

Medlemsavgift 2022

GA:1:  3 885 kr/år

GA:2: 1 785 kr/år

Fakturan sänds ut med post. OBS! ange alltid fakturanummer vid betalning.

Om du önskar få information och fakturor per e-post alternativt uppdatera dina personuppgifter kan du kontakta ordförande

Adressändring
Detta ska göras till kassören – se här.

Ägarbyte
Anmäl ägarbyte till kassören - se här.

Föreningens adress
Sättra Samfällighet
Byhusvägen 24
761 13 Riala

Våra stadgar och ordningsregler

Stadgar – se här

Ordningsregler – se här

Nyhetsbrev från föreningen
Om du anmäler din email-adress kan du få nyheter som publiceras på hemsidan skickade till dig per mail. Se här hur du gör