Allmän information - Återvinningsstation

Återvinningsstationen är till för alla oavsett var man bor. Dock, då det är främst vi inom Sättra by som använder det är det viktigt att vi håller rent och fint runt stationen. Använd rätt återvinningskärl och ställ inget utanför!

Vi har följande återvinningskärl:
Tidningar
Metall
Plast
Papper
Ofärgat Glas
Färgat Glas

LÄS NOGA igenom vad som får kastas i respektive behållare, det finns tydliga lappar på varje kärl.
Övriga saker får man köra själv till återvinningscentralen, respektera detta.