Ordningsregler

1 ​Adressändring. Medlem är skyldig att till kassören snarast anmäla adressändring samt ägarbyte av fastighet.

2 ​Brevlådor. Medlem äger rätt att sätta upp brevlåda på anvisad plats. Brevlådan ska vara märkt med ägarens namn och vägadress.

3 ​Diken. Föreningens diken och dikesrenar som gränsar till enskild tomt skall av tomtägaren hållas rent från sten och sly.

4 ​Grönområdet. Grönområdet skall ses som ett strövområde. Det är ej tillåtet av enskild medlem att förändra inom grönområdet. Mopeder och andra motorfordon får ej framföras i terrängen. Hundar får ej vara lösa utan tillsyn. Hundar får ej bada i poolen (avskild gräsyta finns för hund) eller vid badstranden. Ryttare med häst uppmanas att se till att de ej trampar sönder marken.

5 ​Trädfällning. Trädfällning på föreningens mark får endast ske i samråd med skogsansvarig i styrelsen. Avgiftsfritt om det anses skogsvårdande av ansvarige. Träd vid elledningar kan tas ned kostnadsfritt efter kontakt med Vattenfall.

6 ​Sommarvatten. Vattensystemet är endast avsett för förtäring, bad, disk och tvätt (BDT). Bevattning av gräsmattor, tvättning av bilar och fyllning av privata badpooler är ej tillåten med sommarvattnet. Observera gällande begränsningar/restriktioner från kommunen. Om egna installationer sker efter ståndaren skall en avstängningskran finnas som fastighetsägaren ansvarar för.

7 ​Vägar. Rekommenderad hastighet på våra vägar är 30 km/tim. Parkering av bilar är ej tillåten på våra vägar. Bilar som hindrar snöröjning eller akutbilar kommer efter tillsägelse att bogseras bort.

8 ​Årsavgift. Årsavgiften är olika för G1 och G2 (endast vägföreningsanslutna) medlemmar. Avgiften skall betalas enligt utsänd faktura.

mvh Styrelsen.