Fotbollsplan

På Norrsjövägen finns en fotbollsplan med två stora fotbollsmål.

Här är alla välkomna att spela fotboll när som helst.

Ta med er eventuellt skräp när ni lämnar planen.