Nyheter

Uppdatering sommarvattnet

Nu är äntligen läckaget på Åkermarksvägen uppgrävt och åtgärdat. Pumparna i pumphuset vid Byhuset är nu påslagna och trycket kommer sakta att stiga nu den närmaste tiden till normala tryck och flöden vid dom fastigheter som är anslutna till det systemet.

Vid Gräsdalens pumphus väntar vi på ett beställt mätuppdrag med en elektriker för att fastställa var kortslutningen finns någonstans. Uppgrävning och reparation kommer därefter att ske. 

Rekommendationen att koka vattnet före man dricker gäller tills vi fått dom första mätningarna godkända på kvaliteten. Till övrigt BDT är det inga problem.

Styrelsen beklagar eventuella besvär detta kan orsaka våra medlemmar och passar samtidigt på att tacka dom som jobbar med att få igång sommarvattnet så fort vi kan.

Ännu mer Poolunderhåll lördag 20/5 kl 10

 Pga dålig uppslutning förra lördagen så behöver vi ta ett varv till med inoljning av trallen runt poolen.

Efter utfört arbete vankas korv och läsk.

Uppdatering sommarvatten

Vi har nu trycksatt systemet från Byhusets pumphus. Tyvärr hittade vi en läcka i stamledningen på Åkermarksvägen.  Grävhjälp kommer eventuellt i början vecka 20, men tillsvidare är vattnet avstängt för  Norrsjövägen, Krokvägen och Åkermarksvägen. Pumphuset Gräsdalen är fortsatt avstängd. Vi beklagar detta. För Lövhagsvägen, Nyodlingsvägen och Dalbovägen så fungerar sommarvattnet som tänkt.

Arbete med att få igång sommarvatten pågår

Arbetet med att sätta igång sommarvattnet pågår för fullt. Pumphuset vid Byhuset är igång och vi kollar just efter eventuella läckage på dom gator som är inkopplade på det systemet. I Gräsdalen så felsöker vi just nu då vi har en kortslutning någonstans som slår ut strömmatningen. Vi har nu konstaterat att felet i Gräsdalen troligen beror på en felaktig matarkabel till pumphuset. Det innebär att vi inte kommer att få igång det idag. Vi återkommer med info.

Potatisodling på åkern framför Byhuset

Potatisodling

Vi har fått flera förfrågningar om när det är dags att sätta potatis i föreningens åker framför Byhuset, succén från förra året då medlemmar som ville kunde sätta sin potatis där. Det är på gång, vi behöver säkerställa att åkern är harvad, den är nu plagad, så ha lite mer tålamod.

Preliminärt blir det nästa söndag men det är under förutsättning att åkern hinner bli harvad. Mer information kommer inom kort.