Nyheter

Inspektion av föreningens skog

Tisdagen den 25/4 kommer Jerker Nordell från Skogsägarna Mellanskog gå igenom föreningens skog.
Syftet är att få förslag på lämpliga åtgärder så att vi får en så välskött skog som möjligt.

 /Styrelsen 

Information från styrelsen - april

Hej alla medlemmear i Sättra samfällighet,

Det är snart dags för årsstämman med möjlighet att ställa frågor, men här kommer några förtydliganden kring ett par frågor vi fått från flera.

 

Trädfällning på föreningens mark

Peter, som är skogsansvarig, får en hel del frågor kring trädfällning utanför egen tomt, dvs på föreningens mark. Detta gäller för alla medlemmar:

1. Kontakta alltid skogsansvarig i styrelsen för godkännande innan trädfällning

2. Alla som får trädfällning godkänt betalar 200 kr per träd som tas ned och alla tar själva reda på riset från trädfällningen.

Läs mer här kring trädfällning och här kan du läsa om var ris kan läggas

 

Spegel vid korsningen Byhusvägen-Lövhagsvägen (vid brevlådorna)

Den trasiga spegeln kommer att bytas av dem som har kört sönder den. Föreningen har försett dem med spegel och inväntar uppsättning.

 

Valborgsfirande den 30 april

Vår samfällighet ordnar Valborgseld och Golf och Boule-föreningen håller cafeterian öppen.

Elden tänds kl 18. Cafeterian är öppen mellan kl 17-20. Det kommer att finnas både lotterier och chokladhjul.

Välkomna önskar Sättra samfällighet, Golf- obh Bouleföreningen samt Byhusföreningen!

 

/Styrelsen

 

 

Bastun abonnerad Långfredag

Först från kl 17 är den tillgänglig för allmänheten.

Två flugor i en smäll

Lördag den 15 april  kl 11.00 hälsar vi alla välkomna att hjälpa till att rensa sly ned mot Snävinge-sjön.
Det ger oss en finare utsikt och samtidigt får vi virke till vår Valborgsbrasa. Vi samlas vid poolen.
Om du har möjlighet ta gärna med röjsåg, fyrhjuling med släp eller liknande.

Välkommen, med gemensamma krafter får vi både en fin utsikt och en Valborgsbrasa att värma oss vid!

Information från styrelsen

Rättelse angående kamera-övervakning
Vi i styrelsen vill vara transparanta med vad vi planerar och beslutar för att våra medlemmar ska vara informerade och även kunna reagera och agera.

Vi välkomnar också reaktioner, även om de inte är positiva sådana, det är helt naturligt att inte alla tycker likadant och har olika anledningar till det. Vi önskar att vi kan hålla en bra dialog, med konstruktiva förslag och argument – det behövs för att få medlemmar att vilja arbeta i styrelsen.

Ibland blir det fel, vi är inte mer än människor, och denna gång blev det ett missförstånd vad gäller kamera-övervakningen. Föreningen har inte satt upp kamera-övervakning. Vi har dock undersökt om vi kan använda kamera-övervakning för att undvika stölder som vi drabbats av. Vi ber om ursäkt för detta och tackar er för att ni gjort oss uppmärksamma på detta.

Utredningsarbete för restaurering av Snävingen
Kommunen har idag beviljats pengar av Länsstyrelsen s k LOVA pengar (Lokalt VattenVårdsprojekt) för att fortsätta utredningsarbetet kring restaurering av Snävingen. Styrelsen stödjer detta arbete och är positivt inställda till att åtgärder vidtas för att öppna upp sjön och hindra att den växer igen, även om det är långt kvar innan så kan ske.

Butik i Stockbykurvan
Styrelsen har varit i kontakt med exploatören Amir Nordenving. Det har gått ~2 år sedan exploatören erhöll bygglovet men det har överklagats.

Planen från exploatören är fortsatt att genomföra byggnationen. Visst markarbete och elarbete har nu genomförts. Enligt exploatören kommer det snart ut på marknaden igen. Förhoppningsvis så får vi till slut en butik motsvarande Lifvs eller 24-Sju till vårt område.

/Styrelsen