Nyheter

Bastun abonnerad Långfredag

Först från kl 17 är den tillgänglig för allmänheten.

Två flugor i en smäll

Lördag den 15 april  kl 11.00 hälsar vi alla välkomna att hjälpa till att rensa sly ned mot Snävinge-sjön.
Det ger oss en finare utsikt och samtidigt får vi virke till vår Valborgsbrasa. Vi samlas vid poolen.
Om du har möjlighet ta gärna med röjsåg, fyrhjuling med släp eller liknande.

Välkommen, med gemensamma krafter får vi både en fin utsikt och en Valborgsbrasa att värma oss vid!

Information från styrelsen

Rättelse angående kamera-övervakning
Vi i styrelsen vill vara transparanta med vad vi planerar och beslutar för att våra medlemmar ska vara informerade och även kunna reagera och agera.

Vi välkomnar också reaktioner, även om de inte är positiva sådana, det är helt naturligt att inte alla tycker likadant och har olika anledningar till det. Vi önskar att vi kan hålla en bra dialog, med konstruktiva förslag och argument – det behövs för att få medlemmar att vilja arbeta i styrelsen.

Ibland blir det fel, vi är inte mer än människor, och denna gång blev det ett missförstånd vad gäller kamera-övervakningen. Föreningen har inte satt upp kamera-övervakning. Vi har dock undersökt om vi kan använda kamera-övervakning för att undvika stölder som vi drabbats av. Vi ber om ursäkt för detta och tackar er för att ni gjort oss uppmärksamma på detta.

Utredningsarbete för restaurering av Snävingen
Kommunen har idag beviljats pengar av Länsstyrelsen s k LOVA pengar (Lokalt VattenVårdsprojekt) för att fortsätta utredningsarbetet kring restaurering av Snävingen. Styrelsen stödjer detta arbete och är positivt inställda till att åtgärder vidtas för att öppna upp sjön och hindra att den växer igen, även om det är långt kvar innan så kan ske.

Butik i Stockbykurvan
Styrelsen har varit i kontakt med exploatören Amir Nordenving. Det har gått ~2 år sedan exploatören erhöll bygglovet men det har överklagats.

Planen från exploatören är fortsatt att genomföra byggnationen. Visst markarbete och elarbete har nu genomförts. Enligt exploatören kommer det snart ut på marknaden igen. Förhoppningsvis så får vi till slut en butik motsvarande Lifvs eller 24-Sju till vårt område.

/Styrelsen

Vill du hjälpa till med föreningens vattenanläggning?

Hej igen alla medlemmar!

Vår valberedning söker efter en praktiskt lagd person som vill hjälpa till med vattenanläggningen för vårt sommarvatten (vinter vid bastuhuset) Vi från styrelsen är medvetna om att detta arbete har varitbetungande och svårt att hantera för den som är heltidsarbetande. Vi har därför vidtagit åtgärder för att minska denna börda samtidigt som vi måste försöka hålla kostnaderna nere.

Men vi kan inte driva vår vattenanläggning utan att ha en person som är villig att jobba praktiskt med det. Vi behöver också några frivilliga som vill vara med i en ideell arbetsgrupp för vattenanläggningen, några som kan bistå den som är ansvarig för vattenanläggningen med att t ex visa extern hjälp var läckor är, hjälpa till att kolla läckor när vattnet slås på och kunna vara back-up ifall vattenansvarig t ex är på semester. Lyckas vi inte hitta någon inom föreningen så måste vi hitta extern hjälp som kostar föreningen mer, vilket i sin tur innebär höjd avgift.

Denna person förväntas hantera nedanstående uppgifter. Vi kommer att ta in extern hjälp med läckor och underhåll när så behövs, men vi behöver en kontaktperson från föreningen för att kunna vägleda dem var vattenläckan är och som rapporterar vidare när läckan är lagad. Vi kommer också att anlita extern hjälp för att ta vattenprover utifrån ett schema som vi sätter ihop tillsammans med det företaget. Denna administration får du hjälp med. Åter, här behövs du för den praktiska biten, låsa upp där det är låst för att de ska kunna ta vattenprover.

Vad innebär det att vara ansvarig för vår vattenanläggning?

  • Du är kontaktpersonen och tar emot samtal från medlemmar som får problem med vattenläckor och ringer till extern konsult för att be dem åtgärda problemet och visar dem var läckan är (alternativt visar någon annan detta)
  • Du sätter igång vattenanläggningen på sommaren på våren och kontrollerar (tillsammans med någon) att inga läckor finns vid påslagning av vattnet samt stänger av vattnet på hösten
  • Du låser upp utrymmen när vattenprover ska tas (kan göras tidigt på morgonen eller så kan ev någon annan hjälpa till med detta)
  • Du ingår i vår styrelse (med arvode) där du deltar på våra möten och avrapporterar hur det går och vilka behov av underhåll som finns. Vi hjälps åt att hitta resurser för underhållsarbeten.
 
Vi hälsar alla som vill vara med och hjälpa till varmt välkomna att anmäla sitt intresse, både som vattenansvarig eller som hjälp när det behövs.
Kontakta Peter Nyberg i valberedningen, tel: 073 705 5065

/Styrelsen

Information från styrelsen - mars

Hej alla medlemmar!

Våren som stod och stampade kom fullständigt av sig, vi fick en rejäl slev av vintern igen och mer ser ut att komma. Vi får glädjas oss åt fina vinterdagar en stund till. Här följer linformation från vårt senaste styrelsemöte.

 

Årsstämma

Årsstämma i föreningen kommer att hållas den 29 april kl 10. Kallelse till stämman kommer att skickas ut senast två veckor innan mötet.
Inga motioner har inkommit till styrelsen. (Dessa ska ha inkommit senast i slutet av februari enligt våra stadgar.)

 

Skog och mark

Vi har haft möte med Mellansko som kommer att skicka in offerter för glesning av skogen i bland annat Gräsdalen samt skogen ned mot Norrsjön med start kring Lillängsvägen. När offerterna har inkommit kommer styrelsen ta beslut om vilka delar som ska prioriteras.

Ändring av rishantering

I samband med detta har styrelsen beslutat att göra en ny plats för deponering av ris. Väg plogas ut till höger ut mot fältet nedanför Gräsdalen, dvs till höger om nuvarande plats för ris.
Anledning till ändrad plats är att den gamla platsen är för liten för att lastbilarna ska få plats att vända. Skyltar kommer inom kort att sättas upp så att man vet var riset ska läggas. Därefter får man inte lägga ris i på den gamla platsen. Detta för att riset inte får vara ”grönt” när det hämtas, då finns det risk för brand. Se mer info kring rishantering här.

Golf-frisbee bana

Styrelsen har fått in önskemål om att skapa en golf-frisbee bana i föreningens skog. Detta innebär inget mer underhållsarbete för föreningen, utan sammanfaller med dagens krav på skogsunderhåll. Förutsättning för att skapa banan är att vi får bidrag från kommunen.
Beslut togs att skicka in en bidragsansökan till kommunen.

 

Vatten - sommar/vintervatten

Årets första vattenprov kommer att tas den 13 mars. Det är ett av ett antal prov som föreningen måste ta under året för att se till att vårt vatten är tjänligt enligt gällande lagkrav.

Vi behöver en ny kraft till styrelsen som kan hjälpa till med arbetet med vår vattenanläggning - se separat nyhet kring detta.

 

Vägar

Snöröjning av privata tomtinfarter

Vi har fått frågor kring vem som sköter plogning av medlemmarnas tomtinfarter. Detta är något som varje medlem hanterar själv, det är inget föreningen bistår med. De medlemmar som önskar plogning av sin privata tomtinfart får själv beställa/bekosta detta. För hjälp med detta kan man exempelvis kontakta Kjell Pettersson, 070-6532901.

Brevlådor vid korsningen Lövhagsvägen - Nyodlingsvägen

Posten har ålagt föreningen att höja den undre raden av brevlådor. Anders Carselid samt Slobodan Zdravkovic (Pelle) gör en ideell insats för att få dessa på rätt höjd. Detta kommer att genomföras under våren när det blir lite varmare.

Niorrsjövägen kommer att stängas av för genomfart

Styrelsen har beslutat att stänga av Norrsjövägen för genomfart, mer information kommer när detta sker. Det finns flera anledningar till avstängningen. I första hand ökar vi säkerheten i vår förenings område då det bara blir en väg in i föreningens område. Denna infart är också kamera-övervakad. Vi minskar också på slitaget på vår förenings vägar, alla tunga transporter till Norrsjövägens vägförening går via deras egna vägar. Det kommer att vara möjligt för gångtrafikanter och cyklister att ta sig fram. Se bild nedan.

/Styrelsen