Nyheter

Uppdatering sommarvatten

Vi har nu trycksatt systemet från Byhusets pumphus. Tyvärr hittade vi en läcka i stamledningen på Åkermarksvägen.  Grävhjälp kommer eventuellt i början vecka 20, men tillsvidare är vattnet avstängt för  Norrsjövägen, Krokvägen och Åkermarksvägen. Pumphuset Gräsdalen är fortsatt avstängd. Vi beklagar detta. För Lövhagsvägen, Nyodlingsvägen och Dalbovägen så fungerar sommarvattnet som tänkt.

Arbete med att få igång sommarvatten pågår

Arbetet med att sätta igång sommarvattnet pågår för fullt. Pumphuset vid Byhuset är igång och vi kollar just efter eventuella läckage på dom gator som är inkopplade på det systemet. I Gräsdalen så felsöker vi just nu då vi har en kortslutning någonstans som slår ut strömmatningen. Vi har nu konstaterat att felet i Gräsdalen troligen beror på en felaktig matarkabel till pumphuset. Det innebär att vi inte kommer att få igång det idag. Vi återkommer med info.

Potatisodling på åkern framför Byhuset

Potatisodling

Vi har fått flera förfrågningar om när det är dags att sätta potatis i föreningens åker framför Byhuset, succén från förra året då medlemmar som ville kunde sätta sin potatis där. Det är på gång, vi behöver säkerställa att åkern är harvad, den är nu plagad, så ha lite mer tålamod.

Preliminärt blir det nästa söndag men det är under förutsättning att åkern hinner bli harvad. Mer information kommer inom kort.

 

Koka sommarvattnet tills provtagning ger grönt ljus

Inför sommarsäsongen byter vi från den mindre vintervattentanken till sommarvattentankarna för att täcka områdets behov. För att säkerställa att inga föroreningar finns i vattnet, bör alla som använder sommarvattnet koka vattnet tills provtagningen är gjord och vi har fått svar på att vattnet är OK.

Provtagning av sommarvattnet görs den 22 maj och det ett par veckor att få svar.

Sommarvattnet innebär mycket arbete för föreningen, vår vattenanläggning är livsmedelsklassad och prover ska tas regelbundet för att säkerställa att vattnet är tjänligt. Samtidigt är anläggningen gammal och många läckor uppstår, utkastare fryser sönder, osv vilket innebär mycket arbete. Vi ber alla ha förståelse för detta arbete. Inom kort kommer en artikel kring hur du ska hantera vatten ifall du har en egen brunn och samtidigt har sommarvattnet indraget till huset. Det handlar om att undvika att olika vatten blandas, allt för att säkerställa att vi har tjänligt vatten i vår gemensamma vattenanläggning.

/Styrelsen

 

Träffa styrelsen den 4 juni

Om du som medlem i föreningen har frågor kring föreningen så du möjlighet att träffa representanter från styrelsen mellan kl 10.30-11.00 i Byhuset den 4 juni

Välkommen!

/Styrelsen