Nyheter

Dricksvatten från bastuhuset måste kokas fr o m 12 december

Dricksvatten som hämtas från utkastaren vid bastu-huset måste kokas under perioden 12 december t o m 26 december.

Anledningen är att vi nu byter till vårt vintervattensystem. Vi har haft problem med bakterier i vår vintervattenanläggningen men dessa problem ska nu vara åtgärdade, men för att vara på säkra sidan så tar vi nu ytterligare ett vattenprov för att säkerställa att inga bakterier återstår i vattnet.

Detta prov tas inom kort och det tar ett par veckor innan vi får svar.

Se här angående kokningsrekommendationer.

 

 

 

Vedkubbar att hämta

Under senaste veckorna har det genomförts en motorsågskurs i korsningen Lövhagsvägen-Nyodlingsvägen,

bakom brevlådorna. I samband med detta har träd fällt och kubbats upp.

Välkomna att hämta kubbar.

Som motprestation, ta gärna och lägg granruskorna på högen till höger om brevlådorna.

 

Hög tid att skörda potatisen!

Har du odlat potatis på åkern mitt emot Byhuset?

Nu är det hög tid att skörda ifall du inte gjort det. Det är nämligen dags att ploga åkern innan frosten kommer.

Senast den fredag den 25 november ska du ha tagit upp din potatis.

 

I vår kan vi åter sätta potatis, vi återkommer under våren när det är dags att sätta potatis.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förra hösten plogades åkern mitt emot Byhuset för att vi på våren skulle kunna sätta potatis. 

Vi var ett tiotal som satte potatis och fick fina skördar, se bilderna ovan.

 

 

Motorsågskurs/Motorsågskörkort


Nu har vi genomfört första motorsågskursen och den blev fullanmäld. Vi tar därför in intresse för en ny runda med motorsågskurs. Kursen arrangeras i Sättra av Bertil Thyr (https://stefanthyr.wixsite.com/berrasmotorsagskurs). Vid intresse anmäl dig till

A-kurs 1 dag: 2500 inkl. moms (max 8 deltagare med prio på dem som går A+B). Fokus säkerhet, skötsel av motorsåg och hantering av såg

A+B kurs 1 + 3 dagar (dem delar första dagen med A-kursen): 2500 + 6250 inkl. moms (Max 4 deltagare). Utöver ovan även säker fällning av träd.

Vi återkommer om datum när vi ser hur stort intresset är.

 

Vattenfall rensar längs elledningarna

En av de vanligaste riskerna för elavbrott är träd som faller över luftburna ledningar. För att säkerställa energiförsörjning är det viktigt att minimera risken för skador genom kontinuerligt skogligt underhåll.
De träd och grenar som Vattenfall tar ner ska tas hand om respektive medlem. Varje medlem ansvarar för att köra ner grenar och träd som kapats ner i anslutning till respektive tomt till Gräsdalen.
Där plats finns för att deponera grenar och träd som senare flisas.

Se mer info här hur du kan lägga riset i Gräsdalen