Nyheter

Rättelse av medlemskap i Sättra samfällighet

Rättelse av vilka fastigheter som ingår i Sättra samfällighet

Vi har haft fel uppgifter om vilka fastigheter som ingår i Sättra samfällighet GA:1 och GA:2. På sidan som beskriver Sättra samfällighetsförening har det felaktigt beskrivits att det blåmarkerade området är del av föreningen, vilket inte stämmer. Det blåmarkerade omårdet, se nedan, är Norrsjövägens vägförening. Norrsjövägens vägförening är inte medlemmear i Sättra samfällighetsförening. 

/Styrelsen

.

Information från styrelsen

Nytt år - nya möjligheter!

Vi har inga stora nyheter att förmedla, arbetet inom det olika områdena för väg, vatten, skog osv har löpt på bra. Vi har fått ordning på vattnet och hoppas att det inte blir alltför många läckor när sommarvattnet slås på i slutet av april, dvs när vädret tillåter.

Respektive områdesansvarig har tagit fram förslag på de åtgärder som de ser vi att vi mäktar med att göra under året, även ur budgethänseende.

Vi behöver, som alltid, hjälp av våra medlemmar i föreningen att utföra dessa åtgärder för att hålla kostnaderna nere.

Under året planeras följande underhållsarbete:

  • Målning av pool - kommer att ske under maj, här behövs hjälp, att måla är beroende av vädret så här hoppas vi på fint väder!
  • Taket av pumphus 1 - snickarhjälp önskas
  • Överbyggnad av tanken - snickarhjälp även för detta
  • Behandling av trall runt poolen - hjälp med målning behövs

  • Bredband + kamera till bastu för övervakning - detta arbete läggs ut och görs i samband med att boulen också ska få bredband
  • Vägarna ska hyvlas i vår när tjälen har släppt
  • Stora "potthålet" på höger sida i första backen upp i området ska åtgärdas, även detta när vädret tillåter
  • Uvbergsvägen; då vattenavrinningen är dålig kommer ett krondike att grävas

 

Övrigt

Släpet besiktigas i april, därefter kan man hyra det igen när det inte längre är vinterväglag

Bastun; bastun är åter enbart öppen på lördagar. Observera att vid kl 19.30 påbörjas städning av bastun, så kom i god tid innan det så att du hinner duscha/basta.

Vi kommer att informera om de kommande arbetena där vi behöver hjälp, så håll utkik!

/Styrelsen

 

 

 

 

 

 

 

Tillfälligt utökade öppet-tider för bastun

Föreningen öppnar upp bastun även under onsdagkvällar under perioden 14 december t o m 4 januari 2023. Öppet-tiderna är 16.00-20.00

Observera att ljuset kommer att släckas kl 20.00, detta gäller även lördagar. Se till att vara klar till 20.00.

Utöver ovanstående tider är bastun öppen julafton den 24 december kl. 10.00 – 13.00 och nyårsafton den 31 december 13.00 – 16.00. Observera att även här gäller det att vara klar vid den sluttid som anges.