Nyheter

Koka sommarvattnet tills provtagning ger grönt ljus

Inför sommarsäsongen byter vi från den mindre vintervattentanken till sommarvattentankarna för att täcka områdets behov. För att säkerställa att inga föroreningar finns i vattnet, bör alla som använder sommarvattnet koka vattnet tills provtagningen är gjord och vi har fått svar på att vattnet är OK.

Provtagning av sommarvattnet görs den 22 maj och det ett par veckor att få svar.

Sommarvattnet innebär mycket arbete för föreningen, vår vattenanläggning är livsmedelsklassad och prover ska tas regelbundet för att säkerställa att vattnet är tjänligt. Samtidigt är anläggningen gammal och många läckor uppstår, utkastare fryser sönder, osv vilket innebär mycket arbete. Vi ber alla ha förståelse för detta arbete. Inom kort kommer en artikel kring hur du ska hantera vatten ifall du har en egen brunn och samtidigt har sommarvattnet indraget till huset. Det handlar om att undvika att olika vatten blandas, allt för att säkerställa att vi har tjänligt vatten i vår gemensamma vattenanläggning.

/Styrelsen

 

Träffa styrelsen den 4 juni

Om du som medlem i föreningen har frågor kring föreningen så du möjlighet att träffa representanter från styrelsen mellan kl 10.30-11.00 i Byhuset den 4 juni

Välkommen!

/Styrelsen

Sommarvattnet slås på 14 maj – se till att kranar är stängda!

Under söndagen 14 maj kommer sommarvattnet att slås på.

Observera att kranen vid utkastaren vid vägen ska vara stängd. Om du har dragit in vatten till huset, se till att kranar in till huset är stängda.
Om du inte kan vara på plats, be en granne om hjälp att kontrollera din kran/ar.

 

/Styrelsen

Vintervattnet i funktion igen

Problemet med vintervattnet är löst, nu finns vatten att hämta vid poolhuset igen. Vi passar på att tacka alla som deltog i arbetet med rengöra poolen samt bastun och duschar och till familjen Hjort som bidrog med korvgrillning och fika-bröd.

 

Vintervattnet i funktion igen

Problemet med vintervattnet är löst, nu finns vatten att hämta vid poolhuset igen. Vi passar på att tacka alla som deltog i arbetet med rengöra poolen samt bastun och duschar och till familjen Hjort som bidrog med korvgrillning och fika-bröd.