Nyheter

Information från styrelsen - augusti

Hej alla medlemmar!

Trots en regnrik juli och början av augusti är det fortfarande varmt. Om du gillar svamp, ta en tur ut i skogen, det finns gott om svamp i år! 

Utökade öppet-tider för poolen

Vi har fått önskemål om att kunna fortsätta bada i poolen. Vi kommer därför förlänga öppet-tiden av poolen till den sista augusti, Pelle vår pool-ansvarige håller öppet - superbra om vi alla hjälps åt att städa efter oss, vi har ingen anställd för detta! Vad gäller bastuns öppettider - respektera öppettiderna, det gäller även hela poolområdet, dvs ytan utanför poolhuset.

Rensa diken vid din tomt

Vi uppmanar alla medlemmar att se över sina diken då det tomtägarens ansvar att hålla diken och dikesrenar som gränsar till enskild tomt rena från sten och sly. Kolla gärna extra ifall växtlighet skymmer vägskyltar vid din tomt.

Golf-frisbee bana

Vi har fått anslag från kommunen att anlägga en golf-frisbee bana. Björn Munkhammar kommer att leda detta projekt, kontakta gärna honom om du vill vara med och hjälpa till!

Mailadress till Björn: 


Väghyvling

Höstens väghyvling sker slutet september-början oktober. Kontakta Mark Öberg ifall det finns behov av att fixa stora "pott-hål" redan nu.

Arbete pågår också för att få fram offerter för att fixa stora gropar i asfaltsvägen.

Ett avrinningsarbete på Uvbergsvägen är också planerat att genomföras när vi fått tag på entreprenör som kan genomföra arbetet.

 

/Styrelsen