Felanmälan - Ärenden

För telefonnummer till kontaktpersoner, se fliken "Styrelsen".

Avtal-försäkringar, adressändringar, ägarbyten: 

Bastu och pool:

Lada, släpkärra: 

Sommarvatten:

Websidan:

Skog-ängar:

Övriga ärenden: Se formulär