Sättra samfällighet i Roslagen .


Återvinningsstationen: Håll den ren och fin. Lägg i rätt kärl, och ställ inget utanför! 

Vi har följande återvinningskärl att använda: 

Tidningar

Metall

Plast

Papper

Ofärgat Glas

Färgat Glas

LÄS NOGA igenom vad som får kastas i respektive behållare, det finns tydliga lappar på varje kärl.

Övriga saker får man köra själv till Återvinningscentralen, respektera detta.