Sättra samfällighet i Roslagen .


Återvinningsstationen ,håll den Ren och Fin.   Lägg i rätt kärl ,och ställ inget utanför! 

Vi har följande återvinnings kärl att andvända 

Tidningar

Metall

Plast

Papper

Ofärgat Glas

Färgat Glas

LÄS NOGA igenom vad som får kastas i respektive behållare ,det finns tydliga lappar på varje kärl.

Övriga saker får man köra själv till Återvinningscentralen,respektera detta.