Sättra samfällighet i Roslagen .

Om oss

Sättra samfällighet förvaltar skog och vägar inom Sättra fritidsområde.

Dessutom driver och underhåller samfällighetsföreningen poolområdet och sommarvattenanläggningen.
Området ligger ca 5 mil norr om Stockholm i Roslagen vid Sättra by. Området ligger naturskönt vid Norrsjön där vi också har en badplats. 

Sättra samfällighet har idag 213 medlemmar, ca hälften fastboende och hälften fritidsboende.

Inom Sättra samfällighet finns vuxen- och barnpool, dam- och herrbastu, boule och minigolfbanor med café samt ett eget byhus med förskola.Sommarvatten finns normalt under tiden maj-oktober.

Föreningens adress är:
Sättra Samfällighet
Byhusvägen 24
761 13 Riala

Antal fastigheter: 213
Medlemsavgift (fastställd 2019):
– GA:1: 3400 kr/år
– GA:2: 1700kr/år

Slamtömning på enskilda tomter sker normalt av en entreprenör utsedd av Norrtälje Kommun. Schemalagd tömning sker v. 16-17 och v. 42-43. Övrig tömning på avrop mot särskild avgift. Sommarboende har tömning v. 40.

Sättra by Sättra Riala i Roslagen

Namnet Sättra

Om man forskar lite om Sättra som namn så framgår det att sättra betyder utmarksäng eller skogsäng. Som namn har många sättra tillkommit under vikingatiden och medeltiden. Det är vanligast i Mellansverige.

Riala

Sättra tillhör ju Riala. På hemsidan Släktforskning med mera ……. kan man läsa om ortsnamn i Roslagen. Om Riala står följande:

Riala kommer av namnet på en lokal, kristnad vikingahövding som hette Rigal. Han var ute och seglade/rövade och lär ha kommit hem med skatter av stort värde. Han ska ha låtit bekosta och bygga den första kyrkan i Riala, varför det måste ha varit på 1000- till 1200-talen.

Han kallades också ”Skaggboherrn” och ville tydligen med kyrkbygget sona sina forna våldsdådoch försäkra sig om saligheten. Någonstans kring sjön Blågåln (Blågården på Ekebyskogen) i Riala ska det finnas (ha funnits) ett Skaggboda, där den mäkta rike mannen bodde och där han lät anlägga en bro byggd av koppar, han ska också ha låtit sko sina hästar med silverskor.

Enligt en sägen skall en del av hans skatter – bland annat en kista med dyrbarheter – vara nergrävda i det som var hans källare. En rund stensättning lär finnas kvar efter hans boställe…
Sättra by har mycket gamla anor. Här har vi för avsikt att samla lite material om bygden.
Har Du material, tveka inte att skicka det till oss.

Riala hembygdsförening och Sättra byforskare bidrar med material.