Sättra samfällighet i Roslagen .

Ny husägare

Om du köpt hus inom Sättra samfällighetsförening så maila kassören (se styrelsen kontakta oss) och så tar vi kontakt angående ditt medlemskap i föreningen.

Är du fritidsboende så fyll i hemadress, postnummer och postadress. Som fastboende lämnar du dessa fält tomma.

Adressändring

För att uppdatera ditt medlemskap, maila kassören (se styrelsen)
Det är din hemadress som vi använder då vi skickar medlemsavgift.