Sättra samfällighet i Roslagen .

Filarea

Förtydligande kring protokollet. Det är justerat och påskrivet av samtliga. Vi väljer dock att inte publicera det med namnunderskrifterna pga säkerhetsskäl.